img
ШИНЭЭР БАТЛАГДСАН НОРМ, ДҮРМИЙН ТАНИЛЦУУЛГА ХИЧЭЭЛ