Модулийн танилцуулга

Тусгай зөвшөөрөл

Барилгын үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн хэлтэс нь ирүүлсэн хүсэлт, материалыг шалгасны дараа Монголын барилгын үндэсний ассоциаци, Монголын барилгачдын нэгдсэн холбоо, Монголын барилгын инженерүүдийн холбоо, Монголын барилгын зураг төсөл зохиогчдын холбоо, Монголын барилгачдын үйлдвэрчний эвлэлийн нэгдсэн холбоо, Монголын барилгын гүйцэтгэгч байгууллагуудын холбоо, Монголын барилгын төсөвчдийн холбоо, Монголын барилгын инженер-геологичдын холбоо зэрэг төрийн бус байгууллагын төлөөллүүд оролцсон Барилгын үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрөл олгох асуудлаар урьдчилсан дүгнэлт гаргах Ажлын хэсгийн Хурлаар оруулан шийдвэрлэж байна.
Тусгай зөвшөөрөлийн хэсэгт шилжих

Норм норматив

Барилгын материалын зарцуулалтын норм, нормативыг боловсруулах, хэрэглэх тухай энэхүү ерөнхий дүрэм нь материалын зарцуулалтын норм, нормативын бүрдэл, тогтолцооны нийтлэг бүтэц, зарчим, үндсэн зорилго, тэрчлэн нормын төрөл, хэлбэр болон тэдгээрийг хэрэглэх хүрээнд тавигдах шаардлагыг тодорхойлно.
Норм нормативийн хэсэгт шилжих

Сургалт Судалгаа

Барилга, хот байгуулалт, нийтийн аж ахуйн салбарын инженер техникийн ажилтнуудыг мэргэжил дээшлүүлэх сургалтыг мэргэшүүлэх, чадавхжуулах гэсэн 2 үндсэн чиглэлээр зохион байгуулах, 20-иод чиглэлийн инженер техникийн ажилтнуудад 57 мэргэшлийн хүрээнд мэргэшүүлэх сургалтыг зохион байгуулж мэргэшлийн зэрэг олгож байна.
Сургалт Судалгааны системрүү шилжих

Хууль Эрхзүй

Барилгын тухай хууль тогтоомж нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, Иргэний хууль, Газрын тухай хууль, Хот байгуулалтын тухай хууль, Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль, энэ хууль болон эдгээр хуультай нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ.
Хууль Эрхзүйн системрүү шилжих

Нийтийн аж ахуй

Барилгын салбарын нэгдсэн мэдээллийн сангийн "Нийтийн аж ахуйн" хэлтсийн тайлан, мэдээг цахим хэлбэрээр авах боломжтойгоос гадна, Иргэн төрийн орон сууц эзэмшигчийн бүртгэлд байгаа эсэхийг лавлах, лавлагааны хүсэлтийг гаргах боломжтой.
Орон сууцны Лавлагааны хүсэлт гаргах

Магадлал зураг төсөл

Магадлал Зураг төсөл
Магадлал зураг төсөл
Барилгын салбарын инженер, техникч, мэргэжилтэй ажилтны ажлын байрны зарлал
Барилгын салбарын нэгдсэн бүртгэл, мэдээллийн цахим системээр дамжуулан аж ахуйн нэгж, байгууллага нь хайж буй инженер, инженер техинкийн ажилтан болон мэргэжилтэй ажилтан нь хайж буй ажлаа үнэ төлбөргүйгээр нийтлэх, нүүр номоор дамжуулан хуваалцах боломжоор хангагдлаа. Та нэвтэрч ороод зараа байршуулна уу.
Тусгай зөвшөөрөлтэй ААН-ийн
мэдээлэл байршилаар
Нийт ААН болон
инженерийн тоо
logo
14681
Аж ахуй нэгж
logo
38359
Инженер