Боловсруулж байна
  • 2021-10-25 17:40:58
  • Үзсэн: 0
  • Худалдаж авсан: 0

Барилгын Хөгжлийн Төв нь заавал мөрдөгдөх шинж чанар бүхий “Барилгын материал,  бүтээгдэхүүний Чанар, аюулгүй байдлын техникийн зохицуулалт” баримт бичгийг боловсруулах ажлыг зохион байгуулж байгаа бөгөөд энэхүү баримт бичигт таны эрх ашгийг хөндсөн, бусад  хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй баримт бичигтэй зөрчилтэй асуудал байгаа эсэх талаархи саналаа 2021 оны 11 дугаар сарын 30-ны дотор бичгэн хэлбэрээр болон өгнө үү.

Та бүхний ирүүлсэн санал зөвлөмжийн дагуу иргэн, хуулийн этгээдийг оролцуулсан хэлэлцүүлэг зохион байгуулж хэрхэн тусгасан талаар эргэж мэдэгдэнэ.
Утас: 89031414
И-мэйл: dashka_ad@yahoo.com 

Сэтгэгдэл

Сэтгэгдэл үлдээх хэсэг
Таны нэр*

Сэтгэгдэл бичих