Боловсруулж байна
  • 2021-09-09 08:55:30
  • Үзсэн: 10
  • Худалдаж авсан: 0
Монгол улсын Засгийн газрын 2019 оны 235 дугаар тогтоолоор батлагдсан ;Үзлэгийн мөрөөр авах зарим арга хэмжээ;-ний шинээр болон шинэчлэн батлах техникийн зохицуулалтын жагсаалтын 3 дахь дугаар заалт, Барилга байгууламжийн норм, нормативын сангийн 2020-2021 оны төлөвлөгөөнд тусгадсаны дагуу Барилга байгууламжийн аюулгүй байдлын техникийн зохицуулалт; ажлын төсөлд санал авч байна.
Дээрх төсөлтэй www.mcis.gov.mn цахим хуудасны Норм, норматив цэснээс орж танилцан, 2021 оны 9 дүгээр сарын 30-ны өдрийн дотор саналаа ирүүлнэ үү.
Утас: 99014886
Мэйл: chtuya4886@gmail.com
Суурь материал ОХУ-ын Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ ;Технический регламент о безопасности зданий и сооружений;
Сэтгэгдэл

Сэтгэгдэл үлдээх хэсэг
Таны нэр*

Сэтгэгдэл бичих