Боловсруулж байна
  • 2021-06-19 12:49:36
  • Үзсэн: 1
  • Худалдаж авсан: 0
Монгол, Орос Засгийн газар хоорондын хэлэлцээрийн дагуу ОХУ-аас БНХАУ руу Монгол Улсын нутаг дэвсгэрээр дамжуулан байгалийн хий дамжуулах магистраль хоолой барих ажлын хүрээ, Барилга байгууламжийн норм, нормативын сангийн төлөвлөгөөний дагуу боловсруулж буй ;Төв дамжуулах (магистрал) хоолойн зураг төсөл төлөвлөлт; /БНбД 44-01-08/ барилгын норм ба дүрмийг шинэчлэх ажлын төсөлд санал авч байна.
Дээрх төсөлтэй www.mcis.gov.mn цахим хуудасны Норм, норматив цэснээс орж танилцан, 2021 оны 7 дугаар сарын 22-ны өдрийн дотор саналаа ирүүлнэ үү.
Утас: 89031414;
Мэйл: dashka_ad@yahoo.com
Суурь материал ОХУ-д хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй;СП 36.13330.2012-ийг суурь материал болгов.
Сэтгэгдэл

Сэтгэгдэл үлдээх хэсэг
Таны нэр*

Сэтгэгдэл бичих