Боловсруулж байна
  • 2021-05-24 15:01:50
  • Үзсэн: 3
  • Худалдаж авсан: 0
Монгол, Орос Засгийн газар хоорондын хэлэлцээрийн дагуу ОХУ-аас БНХАУ-руу Монгол Улсын нутаг дэвсгэрээр дамжуулан байгалийн хий дамжуулах магистраль хоолой барих ажлын хүрээ, Барилга байгууламжийн норм, нормативын сангийн төлөвлөгөөний дагуу боловсруулж буй
Төв (магистрал) дамжуулах хоолойн зураг төсөл төлөвлөлт;
/БНбД/ барилгын норм ба дүрмийн төсөлд санал авч байна.
2021 оны 6 дугаар сарын 22-ны өдрийн дотор саналаа ирүүлнэ үү. Холбоо барих утас 89031414
Суурь материал ОХУ-д хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй;
СП 86.13330.2014 Магистральные трубопроводы;-ийг суурь материал болгов.
Сэтгэгдэл

Сэтгэгдэл үлдээх хэсэг
Таны нэр*

Сэтгэгдэл бичих