БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН ТУРШИЛТ, ШИНЖИЛГЭЭ, СУДАЛГААНЫ АЖИЛ ЭРХЛЭХ НЭГДСЭН ЛАБОРАТОРИЙН ДҮРЭМ